orientation

Oryantasyon

Oryantasyon(Eğitsel Rehberlik)(Duruma Alıştırma Hizmeti)

Öğrencileri yeni bir duruma veya yeni bir ortama alıştırmak amacıyla yürütülen çalışmaları içermektedir.Eğitim – Öğretim kurumlarında okula başlama, okul değişikliği, sınıf değişikliği, sistem değişikliği vb. durumlarda oryantasyon hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitim yaşantısı içinde karşılaştığı durumlara alışabilmesi, uyum sağlaması için yapılan yardımlardır.
Üniversite yaşamının hemen başında "yeni başlayanlar için" ilgili kurum ve birimlerin ortaklaşa hazırladığı bir alıştırma ve bilgilendirme programıdır. Akademik yıl içerisinde gerekli görüldüğü durumlarda yinelenebilir bir uygulama olan ORYANTASYON HİZMETİ öğrenciler için çok önemli ve katılması faydalı olan bir çalışmadır.

Not!
Oryantasyon hizmeti daha çok eğitsel rehberlik kapsamında değerlendirilir.

Not!
Oryantasyon hizmeti özellikle önleyici ve uyum sağlayıcı, rehverlik işlevleriyle yakından ilişkilidir.