bilgilendirme

Konsültasyon (Müşavirlik-Danışma) Hizmetleri

Bu hizmet alanının amacı, okuldaki yönetici ve öğretmenlerin daha yeterli ve ortak bir anlayışa sahip olmasının ve böylece okuldaki çalışmalarda bu anlayışın esas alınmasını ve tüm olanakların bu anlayışa uygun bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Diğer bir deyişle Psikolojik danışman ile öğrencinin eğitimi ve yetiştirilmesi ile ilgili bir ya da daha fazla sayıda kişinin (öğretmen, yönetici, veli) işbirliği içinde öğrencinin gelişmesine yönelik olarak kurdıkları yardım ilişkisidir.(Kuzgun,1988;s5)

Okullardaki PDR hizmetlerinin başarıya ulaşmasının temel koşullarından biri ilgililerin işbirliği içinde ve ortak bir anlayışla hareket etmeleridir. Psikolojik danışma, konsültasyon hizmetleri ile bunu sağlamak zorundadır. Konsültasyon hizmetleri öğrenciler için uygun zihinsel ve ruhsal ağlık çevresinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için de önemlidir. Bu bakımdan Konsültasyon hizmetleri öğrenciler doğrudan sunulan PDR hizmetleri kadar önem taşımaktadır.(Yeşilyaprak,2000;s8)