not-tutma

Etkili Not Tutma

Akademisyenin anlattıklarını çalışma anında kafanı karıştırmayacak şekilde bir aktarma tekniğin olmalı. Bilginin kazanılmasından kullanılmasına ve değerlendirilmesine kadar pek çok işlevi içerisinde barındıran not alma tekniklerinden yararlanmak, eğitim sürecinde bireyin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Çünkü not alma/tutma, etkili bir anlamlandırma stratejisidir. 

Dinleme ve not alma derste başarılı olmayı sağlayan iki kritik beceridir. Amaçlı ve odaklanmış bir dinleme olmadan doğru notlar almak olanaksızdır. Derste etkin not tutulmazsa öğrenme ve bilgileri saklama becerisi büyük ölçüde azalır. Dünyada eğitim alanında birçok farklı not tutma tekniğinden bahsedilebilir.

Sana, özellikle üniversite yaşamında kullanılan ve yapılan araştırmalarla etkinliği kanıtlanmış bir yöntem olan “Cornell Not Tutma Tekniği” ni öneririm. Nasıl uygulayacağına gelince, kısaca özetleyeyim;

 

 

Cornell Not Tutma Tekniği

Cornell not alma tekniği Cornell Üniversitesi öğrencilerinin okuduğunu ve dinlenileni anlama alanlarında başarılarını artırmak üzere Walter Pauk tarafından 1949’da geliştirilmiştir. Teknik, not alınan yaprağın sol tarafına bir çizgi çizilmesi ve geri kalan kısma notların yazılması şeklinde bir düzeni içerir.

Yaprağın sağ tarafına alınan notlar gözden geçirildikten sonra, sol tarafa bu bilgileri temsil eden anahtar kelimeler ya da sözcükler yazılır. Daha sonra notların yazıldığı sağ taraftaki kısım kapatılır ve sol taraftaki anahtar ifadelerden yararlanarak not alınan önemli bilgiler hatırlanmaya çalışılır. Önemli bilgiler kolaylıkla hatırlanıncaya kadar bu işlem sürdürülür. Bu sistem gerçekte notların alınıp kaydedildiği bir sistem değil, daha çok, etkili çalışma için notların organize edildiği rehber bir sistemdir. Bu teknikte kâğıt düzeni aşağıdaki gibidir:

 

Cornell not alma tekniği organize etme ve özetleme açısından etkili bir yapıyı içermektedir.

. Walter Pauk bu not alma sistemini altı adımla özetler: Kaydetme (record), kısaltma (reduce), tekrarlama (recite), yansıtma (reflect), gözden geçirme (review) ve örnekleme (sample)’dir Kaydetme (record): Dinleme sürecinde, önemli olduğuna inanılan herhangi bir bilginin kaydedilmesini ifade eder.

Kısaltma (reduce): Bilgilerin kısaltılırken özetlenmesi ve anahtar kelime/kelime gruplarının hatırlama sütununa listelenmesi aşamasıdır. Bu aşamada önemli olan, notların bireysel ifadelerle alınmasıdır.

Tekrarlama (recite): Sınıfta alınan notların hatırlama sütunundaki anahtar ifadelerden hareketle hatırlanıp hatırlanmadığının kendi kendine test edildiği aşamadır.

Yansıtma (reflect): Dinleme sürecinde anlamlandırılarak kaydedilen bilgilerin bireyin kendi fikirleriyle uyumlu olup olmadığını yansıttığı aşamadır.

Gözden geçirme (review): Öğrenilen bilginin hatırlanması ve güncellenmesinde süreç sonunda hızlı bir şekilde yapılan özünü kavrama aşamasıdır.

Örnekleme (sample): Son aşama olan örnekleme ise öğrenilen bilginin öğrenen tarafından farklı örneklerle desteklenmesini içerir.

Sıralanan bu basamakların tam anlamıyla gerçekleştirilmesi demek, akademik başarının önemli ölçüde artması demektir.

Aktif öğrenme ve eleştirel düşünmeyi de destekleyen Cornell tekniği anlamlandırma sürecinde önemli bir etkiye sahiptir.

Kısacası ana kavram ve fikirleri ortaya koymada basit ve etkili bir sistem olduğunu ifade etmek gerekir. Klasik not alma ile Cornell tekniğini karşılaştıracak olursak

 klasik notların dezavantajlarını:

“Anahtar kelimeler açık değildir.

Hatırlanmaları zordur.

Geniş zaman alırlar.

Beynin yaratıcılığını harekete geçirmezler.” şeklinde ifade edebiliriz.

Oysa Cornell tekniği:

Gözden geçirme ve kaydetmede sistematik bir organizasyon sağlar.

Ana kavramlar ve fikirleri ayırmak için kolay bir formata sahiptir.

Basit ve etkilidir.

Zaman ve çaba harcamayı engeller

İstersen bir dene. Kimbilir belki de işine çok yarayacaktır